Cover art

Smart Mongol

v1.0.41 (2021-06-28)
0
|
0
|
0
 downloads
Description of Smart Mongol

Бид Монгол хүний амьдрах орчныг таатай, тухтай болгох, олон төрлийн үйлчилгээг нэг сувгаар хүртэх боломжийг бий болгохыг зорьж, Ухаалаг Монгол цогц системийг хөгжүүлж байна. Энэхүү системийг ашигласнаар оршин суугчид орон сууцны төлбөр, засвар үйлчилгээ, санал гомдол шуурхай шийдвэрлэнэ.
Additional Information
Current Version
1.0.41
Publish Date
2021-06-28
Available on
Requirements
Android 4.1+
Previous versions
v1.0.41 APK
3.60 MB
2021-06-28
Download APK